Skip to main content

Kierujesz dużą firmą, w której regularnie zdarzają się problemy z dłużnikami?

Proponujemy abyś skorzystał z naszej oferty ? ?Współpraca dla dużych firm?

Naszą propozycję współpracy opieramy na trzech filarach

Szkoleniu

przeszkolimy pracowników komórek zajmujących się zawieraniem umów aby możliwie najlepiej przygotować dokumentację na wypadek niesolidnego kontrachenta i tym samym zminimalizować ryzyko oraz skrócić czas potrzebny na odzyskanie pieniędzy.

Stałych kosztach

miesięczna opłata obejmuje zarówno koszty prowadzenia spraw jak i bieżącej obsługi firmy.

Bieżącym wsparciu naszego zespołu

nasi pracownicy pozostają w stałym kontakcie ze wskazanymi pracownikami rozwiązując bieżące problemy związane z zawieraniem umów i windykacją.

Zawarcie umowy ?Współpraca dla dużych firm? zawiera w sobie szereg korzyści. Nasi stali klienci płacą za wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty kwotę 50 zł netto*. W zależności od Twoich potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie odbywa się spotkanie z radcą prawnym podczas, którego omawiane są bieżące problemy związane z zawieraniem umów i windykacją. Realizowane przez nas zespół szkolenia potwierdzane są certyfikatem potwierdzonym przez uczelnię wyższą. Stanowi to dodatkową korzyść dla pracowników, którzy zwiększają swoje kwalifikacje.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do kontaktu drogą mailową.

Odpowiemy na wszelkie pytania.