Skip to main content

W Twojej firmie sporadycznie zdarzają się nieuczciwi kontrahenci? Nie widzisz sensu uiszczania miesięcznego abonamentu na rzecz kancelarii adwokackiej?

Proponujemy abyś skorzystał z naszej oferty ? ?Współpraca dla małych firm?.

Naszą propozycję współpracy opieramy na trzech filarach.

Płacisz tylko za sprawy, które przekażesz nam do prowadzenia ? nie musisz uiszczać miesięcznego abonamentu

Masz koszty pod kontrolą ? wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalone w umowie ramowej i zależy wyłącznie od dochodzonej kwoty

Dłużnik ponosi wszystkie koszty windykacji

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej stałej współpracy zawiera w sobie także inne korzyści. Nasi stali klienci płacą za wezwanie dłużnika do dobrowolnej zapłaty kwotę 50 zł netto*. Ponadto w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zaliczka ustalona w umowie ramowej wynosi 30 % honorarium za prowadzenie sprawy przed sądem I instancji. Pozostała cześć należności uiszczana jest dopiero po zakończeniu sprawy.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do kontaktu drogą mailową. Odpowiemy na wszelkie pytania.