Czy komornik może mi zlicytować psa, kota lub chomika ?

Autor: 13 stycznia 2016Dłużnik, Wierzyciel

Pytanie to nasuwa się dłużnikom, którzy posiadają w domu nie tylko zwierzęta rasowe. Obawa przed egzekucją jest spotęgowana informacjami jakie płyną z mediów. Coraz częściej słyszy się także o odbieraniu zwierząt ich opiekunom. Ponieważ zagadnienie wydaje się ciekawe zarówno z perspektywy dłużnika jak i wierzyciela postanowiłem zbadać temat i napisać kilka zdań, które mam nadzieję okażą się pomocne.

Co na to przepisy?

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nakładają pewne ograniczenia na komornika. Musi on w przypadku egzekucji ze zwierząt stosować przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Komentatorzy wskazują, że chodzi o przepisy Ustawy o ochronie zwierząt, są jednak przedstawiciele doktryny wskazujący, że ustawodawca nakazał stosowanie wszelkich przepisów, które ten temat poruszają. W praktyce zatem, komornicy niechętnie podejmują się tego rodzaju egzekucji. Mają bowiem obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt a to niesie za sobą liczne ograniczenia. W szczególności nie powinni narażać zwierzęcia na ból lub cierpienie. Powyższe obejmuje także cierpienia psychiczne naszego podopiecznego.

Formalnie, nie ma jednak przeszkód aby taka egzekucja była prowadzona. Oczywiście wszystko zależy od wniosku wierzyciela. Zwierzęta nie są bowiem uznawane za rzeczy i tym samym potrzebny jest konkretny wniosek o dokonanie zajęcia zwierzęcia domowego np. chomika. Nie mają oczywiście sensu rozważania czy takie zajęcie doprowadzi do skutecznej licytacji. Jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę jaka ilość bezpańskich psów i kotów znajduje się w schroniskach. Jednakże zawsze może zdarzyć się przypadek dotyczący np. psa championa o znacznej wartości.

Niemniej ważną informacją dla wierzyciela będzie to iż może w taki sposób zmobilizować dłużnika do spłaty należności. Z całą pewnością część osób zdecyduje się na dobrowolną spłatę jeżeli pojawi się możliwość odebrania im ukochanego psa, kota lub chomika.

Dłużnicy natomiast muszą pamiętać, że odebranie im pupila to ostateczność. Zwierzęta nie powinny być narażane na stres więc najprostszą drogą jest pozostawienie ich pod dozorem dłużnika w oczekiwaniu na termin licytacji. Gdyby komornik zdecydował się na inne rozwiązanie, zawsze można posłużyć się skargą na czynność komornika.