Dostałem nakaz zapłaty! Co mam zrobić?

Autor: 25 lutego 2016Dłużnik

Dostałem z sądu nakaz zapłaty i nie wiem co mam zrobić?

Jak mam się zachować  i czy warto abym skonsultował się z prawnikiem? Nasza rada: Przede wszystkim nie panikuj.

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem Sądu. W orzeczeniu tym Sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł właściwy środek zaskarżenia do sądu. Co do zasady, nakaz zapłaty wydaje się w sytuacji, gdy powód dochodzi zapłaty pieniędzy. Wraz z nakazem zapłaty pozwanemu doręcza się pozew oraz pouczenie o sposobie zaskarżenia i skutkach jego niezaskarżenia.

To że Sąd wydał nakaz zapłaty nie oznacza jednak, że jako pozwany nic nie możesz zrobić, zwłaszcza jeśli nie zgadzasz się z tym co jest napisane w pozwie.

Kiedy wydaje się nakaz zapłaty?

Nakaz wydawany jest w sytuacji, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego i jest wydawany w jednym z trzech trybów postępowania:

  1. Postępowaniu upominawczym
  2. Postępowaniu nakazowym
  3. Elektronicznym postępowaniu upominawczym

W każdym z tych trybów sąd orzeka nakazem zapłaty, jednak różne są skutki jego wydania i sposoby zaskarżenia. W postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym nieprawomocny nakaz zapłaty (czyli taki, co do którego nie upłynął termin zaskarżenia) nie może być podstawą prowadzenia egzekucji, ani podstawą zabezpieczenia. W postępowaniu nakazowym nakaz zapłaty stanowi podstawę zabezpieczenia.

Jak zaskarżyć nakaz zapłaty?

W zależności od trybu postępowania, od nakazu zapłaty wydanego przez sąd przysługuje w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia przysługują: sprzeciw albo zarzuty. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu powoduje, że nakaz zapłaty traci moc, a sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych. Prawidłowe wniesienie zarzutów powoduje, że sąd wyznacza rozprawę, wydając wyrok w którym uchyla nakaz zapłaty albo utrzymuje go w całości lub części. Sąd wyraźnie pisze co należy złożyć. Trzeba tylko z dużą uwagą przeczytać przesłane dokumenty albo pójść do radcy prawnego.

Czy warto korzystać z pomocy radcy prawnego?

Wielość trybów postępowania, w których wydawane są nakazy zapłaty oraz ich stopień komplikacji powoduje, że często skuteczne zaskarżenie nakazu zapłaty jest trudne. Warto zatem skorzystać z pomocy radcy prawnego, który w sposób profesjonalny przygotuje środek zaskarżenia i będzie nas reprezentował na rozprawie. Trzeba nadto pamiętać, że w razie reprezentacji przez radcę prawnego, w razie wygrania sprawy, sąd zasądzi na naszą rzecz od przeciwnika koszty zastępstwa procesowego więc w ostatecznym rozrachunku możemy za prowadzenie sprawy nie zapłacić.

Jeżeli zatem dostałeś nakaz zapłaty możesz się z nami skontaktować. Udzielimy wskazówek co należy zrobić.