Dostałem pismo od komornika!

Autor: 29 marca 2016Dłużnik

Dostałem pismo od komornika. Jak mam się zachować? Z takim pytaniem dzwonią osoby, które szukają pomocy u profesjonalisty. Co zrobić, gdy dostaliśmy list polecony, w którym komornik zawiadamia nas o „wszczęciu postępowania egzekucyjnego” lub – co gorsza – zajęciu np. pensji? Nikt nie lubi z zaskoczenia płacić długów, zwłaszcza, gdy o długu dowiedział się dopiero z takiego listu. Warto zatem dowiedzieć się jak najlepiej się zachować w takiej sytuacji, aby uchronić swoje pieniądze.

Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Jeśli zawiadomienie, o którym mowa, jest dla nas pierwszą informacją o długu, nic straconego: wciąż można podjąć działania na rzecz uchylenia tytułu wykonawczego, który stanowił podstawę wszczęcia egzekucji. Prawdopodobniej sąd nie doręczył nam prawidłowo informacji o toczącej się sprawie dlatego nie mieliśmy szansy się bronić. W zależności od przypadku przysługuje nam prawo, aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności czy też zwyczajnego wniosku o doręczenie pism na prawidłowy adres. Warto jednak wcześniej skontaktować się z radcą prawnym. Dużo bowiem zależy od pierwszych kroków jakie podejmiemy w sprawie.

Pamiętaj! Jeżeli nic nie wiedziałeś o sprawie sądowej możesz bronić się przed działaniami komornika!

Może się okazać, że wierzycielem jest fundusz masowo skupujący cudze wierzytelności i próbujący wyegzekwować tak kupione długi, pomimo że są one np. przedawnione. W takiej sytuacji można skutecznie uchylić się od zapłaty podnosząc zarzut przedawnienia dlatego nie należy odkładać sprawy na później tylko aktywnie działać.

A co jeśli faktycznie mam dług?

Nierzadko jest jednak tak, że wierzyciel faktycznie ma podstawy domagać się od nas zapłaty, ale nie mamy pieniędzy, aby mu zapłacić. W toku egzekucji Komornik ma określone granice działania. Jeśli naszym zdaniem komornik naruszył te zasady, przysługuje nam skarga na czynności komornika, którą rozpatruje właściwy miejscowo sąd rejonowy.

Najlepiej jednak spróbować ułożyć się z wierzycielem, negocjując z nim terminy dobrowolnej spłaty długów i systematyczność spłacania. Uchroni to nas przed kosztami komorniczymi, a czasami także zaniżonymi cenami sprzedaży naszego majątku na licytacji komorniczej. Jednak o pomoc w sprawie każdej z wymienionych czynności warto zwrócić się do profesjonalnego prawnika np. radcy prawnego – dzięki temu uzyskamy pewność, że wszystkie pisma procesowe, jak i prowadzone negocjacje będą sporządzone lub przeprowadzone fachowo.

Jeżeli zatem dostałeś nakaz zapłaty możesz się z nami skontaktować. Udzielimy wskazówek co należy zrobić.